துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 2, 2011

இத்தாலி - வெனிஸ்: நகர அமைப்பு

வெனிஸ் நகர அமைப்பு
(Read original Article in :- Venice :geography


'வெனிஸ்' நகரம் இரண்டு கைகளிலும் கையுறைகளைப் போட்டுக் கொண்டு இரண்டையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு உள்ளது போல தோற்றம் தரும் . அதன் மத்தியில் ஒரு வாய்க்கால் ஓடுகின்றது. வெனிஸ் நகரை ஆறு பாகங்களாக பிரித்து வைத்து உள்ளார்கள். தள்ளித் தள்ளி ஒன்றின் பக்கத்தில் ஒன்றாக அமைந்து  உள்ள அவற்றை 'சிஸ்டெரீஸ்' (sestiere) என்று அழைக்கின்றார்கள். அவை 'சான் மார்கோ (San Marco)', 'கன்னாரிஜியோ' (Cannaregio), 'சான் போலோ' (San polo), 'சான்டா க்ரோஸ்' (Santro Croce), 'டோர்சோடுரா' (Dorsodura) மற்றும் 'காஸ்டெல்லோ' (Castello) போன்றவை ஆகும். ஒவ்வொரு பகுதியையும் நிர்வாகிக்க தனித்தனியான நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள் . இவை AD 1170 ஆண்டுகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. ஒவ்வொரு 'சிஸ்டெரிகளும்' 'பரிஷேஸ்' (parishes) என்ற பெயரில் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. 'வெனிஸ்' நகரம் ஏற்படுத்தப்பட்டபோது இருந்த 70 'பரிஷேஸ்களை' AD 1033 ஆம் ஆண்டில் ஆட்சியில் இருந்த நேபோலிய (Nepolean) மன்னன் 38 'பரிஷேஸ்'களாகக் குறைத்தார்.
Flood in Venice
வெனிஸ் நகரில் வெள்ளம்
Author: Catullo roberto (public domain)


'வெனிஸ்' நகரில் வீடுகளைக் கண்டு பிடிப்பது (confusing mess) கடினம். ஏன் என்றால் ஒவ்வொரு 'சிஸ்டெரீஸ்'களிலும் அவரவர் பாணியில் வீட்டின் எண்களை (own numbering system) கொடுத்து  உள்ளனர். எண்கள் வரிசைக் கிராமமாக (no sequence) இருக்காது. வீடுகள் அனைத்தும் மிக கெட்டியான மிகப் பெரிய மிதக்கும் மரக் கட்டைகள் (closely spaced wooden piles) மீது கட்டப்பட்டு உள்ளன. காலப் போக்கில் நீருக்குள் முழுகி உள்ள அந்த மரப்பட்டைகள் பழுதாகி விட்டதினால் (Decay) சில வீடுகள் முழுகுவது போல உள்ளன. ஒவ்வொரு முறையும் கடல் அலைகளின் சீற்றம் (high tide) அதிகமாகும்போது எங்கே நகரம் முழுகி விடுமோ என்ற பயம் தோன்றுகிறது. ஆனால் சமீபத்தில் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியின்படி (Studies) அந்த வீடுகள் முழுகவில்லை (stopped sinking) என்பது தெரிந்தது என்றாலும் எச்சரிக்கையுடன் (state of alert) இருக்குமாறே மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளார்கள். 

No comments:

Post a Comment