துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 2, 2011

இத்தாலி - காம்ப் எனும் தற்காலிக தங்கும் இடங்கள்

 காம்ப் எனும் தற்காலிக தங்கும் இடங்கள்
(Read Original Article in :- Camping in Italy)


'இத்தாலி'யில் (Italy) சில மணி நேரங்கள் தங்கி விட்டு மீண்டும்  பயணத்தைத் தொடர அங்காங்கே காம்ப் எனும்  இடங்கள் (campsites) உள்ளன. அப்படிப்பட்ட இடங்கள் மலை அடிவாரங்களிலும், கடற்கரை பகுதிகளிலும் (mountains and coastal areas) உள்ளன. அந்த இடங்களில் தற்காலிகமாக தங்கி ஒய்வு எடுக்க துணியால் போடப்பட்ட குடிசைகள் (Tents), குளியல் அறை வசதிகளுடன் கூடிய வாகனங்கள், ஊர்திகள் (caravans and trailers) மற்றும் நல்ல தண்ணீர், தற்காலிக மின்சார வசதி (water and electricity) போன்ற அனைத்தும் உள்ள ஒய்வு எடுக்கும்  இடங்கள்  உள்ளன.
கடற்கரைகளுக்கு அருகில் உள்ள தற்காலிக குடிசைப் போன்ற (Chalets) தங்கும் இடங்கள் படகு சவாரி, நீச்சல் மற்றும் தண்ணீரில் விளையாடும் வசதிகளைக் கொண்டவை. குடும்பத்தினரோடு தங்கவும் அப்படிப்பட்ட குடிசைகளில் தடுப்பு போட்ட அறைகள் (family-size cabins) உள்ளன.
அப்படிப்பட்ட இடங்களில் முன் பதிவு செய்து கொள்ள  'இத்தாலி'யின் சுற்றுலா தளமான இத்தாலியின் சுற்றுலா கிளப் (Touring Club Italiano ) மீது கிளிக் செய்து அதைப் பார்க்கவும்.
Trailer site in Alba, Italy
'அல்பா' பகுதியில் தற்காலிக தங்கும் இடம் தரும் டிரைலர்கள்

Author: Mattis (public domain)

No comments:

Post a Comment