துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 2, 2011

இத்தாலி - வெனிஸ் : சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோ

வெனிஸ் நகரின் சிஸ்டேரிகள் (Sestieres of Venice)
'சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோ'
(Read Original Article in :- Sestiere Dorsodura

Sestiere Dorsoduro, Venice
'சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோ'
Author: Danny S. (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

'சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோ' (Sestiere Dorsoduro) என்பது வெனிஸ் நகரில் உள்ள ஆறு சிஸ்டேரிக்களில் (six sestieri) ஒன்றாகும். டோர்சோடுரோ' என்றால் பலமான முதுகெலும்பு (Solid Backbone) என்பது.  அதாவது அதன் அர்த்தம் இந்த 'சிஸ்டேரி' எழுப்பப்பட்டு உள்ள கெட்டியான பூமியின் தரையின்  தன்மையைக்   (Hard Subsoil) குறிக்கின்றது.
Basilica of Santa Maria della Salute in the sestiere of Dorsoduro
'சந்தா மரியா டெல்லா சலுடே' பேசிலிக்கா
Author: Paolo da Reggio (Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0
'சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோ'வின் வடக்குப் பகுதியில் ‘சிஸ்டேரி சந்தா கிரோஸ்’ (Sestiere Santa Croce ) மற்றும் ‘சிஸ்டேரி சான் போலோ’ (Sestiere San Polo) என்ற இரண்டும், வடகிழக்கில் ‘கிராண்ட் கனால்’ (Grand Canal) மற்றும் தெற்கில் 'ஜியுடிக்கா கனால்' (Giudecca Canal) போன்றவை சூழ்ந்து உள்ளன. கிராண்ட் கனாலின் எதிர் பகுதியில் உள்ளது 'சிஸ்டேரி சான் மார்க்கோ' (Sestiere San Marco).
The island of Giudecca
ஜியுடிக்கா தீவு
Author: Necrothesp (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

Zattere ai Gesuati, promenade along the Giudecca Canal near the Church of Santa Maria del Rosario
'சந்தா மரியா டெல் ரோசாரியா சர்ச்'சின் அருகில்
'ஜியுடிக்கா' கனாலைத் தொட்டபடி உள்ள 'சட்டேரி ஐ ஜெசுவாடி'
Author: Grigio60 (public domain


சிஸ்டேரி - டோர்சோடுரோவில்
பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
(Places of Interest in Sestiere Dorsoduro)

(1) அகாடமியா
(Accademia)
(2) பேசிலிகா ஆப் சாந்தா மரியா டெல்லா சலுட்
(Basilica of Santa Maria della Salute)
(3) கா போஸ்கரி
(Ca' Foscari)
(4) கா ரேஸ்சோனிகா
Ca' Rezzonico
(5) காம்போ சான் பர்னாபா
(Campo San Barnaba)
(6) காம்போ சான்டா மார்கிரிடா
(Campo Santa Margherita)
(7) சர்ச் ஆப் சான் சேபஸ்டியானோ
(Church of San Sebastiano)
(8) சர்ச் ஆப் சான்டா மரியா டெல கார்மிலோ
(Church of Santa Maria del Carmelo)
(9) ஓஸ்பிடலே ஜியுஸ்டினியன்
(Ospedale Giustinian)
(10) பலஸ்சோ அரியானி
(Palazzo அரைநி)
(11) பலஸ்சோ டரியோ
(Palazzo Dario)
(12) பலசாவ் ஜினோபியா
(Palazzo Zenobio)
(13) பெக்கி சுஜென்ஹியம் கலெக்ஷன்
(Peggy Guggenheim Collection)
(14) போண்டி டெல் அகாடமியா
(Ponte dell;Accademia)
(15) சான் நிகாலோ டா டோலின்டினோ
(San Nicolò da Tolentino)
(16) சான் பன்டலோன்
(San Pantalon)
(17) சான் த்ரோவாஸ்கோ
(San Trovaso)
(18) ச்குவோலா கிராண்டி டை கார்மினி
(Scuola Grande dei Carmini)
(19) ஜட்டேரி குவே
(Zattere Quay)

No comments:

Post a Comment