துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 2, 2011

இத்தாலி - வெனிஸ் : சிஸ்டேரி - காஸ்டெல்லோ

வெனிஸ் நகரின் சிஸ்டேரிகள் (Sestieres of Venice)
'சிஸ்டேரி - காஸ்டெல்லோ '
(Read Original Article in :- Sestiere castello)


Panorama of Campo San Zanipolo with the Basilica Santi Giovanni e Paolo on the right
'கம்போ சான் ஜனிபோலோ' மற்றும் வலது பக்கத்தில்
'சாந்தி ஜியோவன்னி எ பயோலோ' பேசில்லிக்கா
Author: Tango7174 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ' (Sestiere Castello) என்பது 'வெனிஸ்' (Venice) நகரின் ஆறு (Six) 'சிஸ்டேரிகளில்' ஒன்றாகும். மேற்கு பக்கத்தின் கோடியில் உள்ள இதுவே மிகப் பெரிய 'சிஸ்டேரி' ஆகும். இதன் எல்லைகளில் வடமேற்கு பக்கத்தில் 'சிஸ்டேரி கன்னரிஜியோ' (Sestiere Cannaregio) இருக்க மேற்கில் 'சிஸ்டேரி சான் மார்க்கோ' (Sestiere San Marco) உள்ளது. மற்ற மூன்று எல்லையிலும் 'வெனிஷியன் லகூன்' (Venetian Lagoon) சூழ்ந்து உள்ளது.
'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ'வில் பல சிறிய தீவுகள் உள்ளன. அவை 'சான் பியட்ரோ டி காஸ்டில்லோ' (San Pietro di Castello), 'ஐசோலி ஜெமினி' (Isole Gemini), 'ஐசோலா டி சண்டேலினா' (Isola di Sant'Elena) போன்றவை ஆகும். எட்டாவது நூற்றாண்டு (8th century) முதல் மக்கள் குடியேறிய 'ஐசோலா டி சண்டேலினா' என்ற தீவின் பெயராலேயே 'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ' என்ற பெயர் அமைந்தது.
Arsenale at Sestiere Castello
'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ'வில் ஒரு காட்சி
Author: MarkusMark (public domain)

'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ' ஒரு துறைமுகப் பகுதி . ராணுவ வண்டிகள் மற்றும் கப்பல்களை உற்பத்தி செய்யும் பிரிவுகளோடு கூடிய 'அர்செனாலே' (Arsenale) மற்றும்  'ஐசொலா ஜெமினி' (Isola Gemini) போன்ற தொழில் மைய  இடங்களினால் இந்த இடம் வளர்ச்சி பெற்றது. 'அர்செனாலே' ஒரு காலத்தில் ஐரோப்பாவில் (Europe) மிகப் பெரிய (Largest) இடமாக இருந்தது.
'ஐசோலா டி சண்டேலினா' முதலில் 'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ'வில் இருந்து வெகு தொலைவில் தள்ளி (separated) இருந்தது. ஆனால் பின்னர் கடலில் குறுக்காக ஒரு  நிலத்தை உருவாக்கி அவற்றின் தூரத்தை குறைத்து அவை இரண்டையும் இணைக்க மூன்று பாலங்களையும்  (three bridges) கட்டினார்கள்.
'ரியோ டி பலாஸ்சோ' (Rio de Palazzo) என்ற இடம் 'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ'வை 'சிஸ்டேரி சான் மார்கோ'விடம் இருந்து பிரிக்கும் வகையில் அமைந்து உள்ளது. 'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ'வில் புதிதாக அமைந்து உள்ள சிறைச் சாலையில் இருந்து கைதிகளை 'சிக்ஹ்ஸ் எனும் பாலத்தின்' (Bridge of Sighs) வழியாகவே விசாரணைக்காக மறு பக்கத்தில் உள்ள 'டோகே அரண்மனைக்கு' (Doge's Palace) அழைத்துச் செல்ல வேண்டி இருந்தது.
The Bridge of Sighs across the Rio di Palazzo between Sestiere Castello and the Dode's Palace in Sestiere San Marco
'சிஸ்டேரி காஸ்டெல்லோ' மற்றும் 'டோகே
அரண்மனை'க்கு இடையே 'சிஸ்டேரி சான் மார்கோ'வில் உள்ள ‘சிக்ஹ்ஸ்’ எனும் பாலம்.

Author: ChristianBier (Creative Commons Attribution 3.0 Unported

No comments:

Post a Comment