துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 9, 2011

பங்களாதேஷ் - பிற சுற்றுலாத்தலம் : ரங்காமட்டி

பங்களாதேஷ் : பிற சுற்றுலாதலம்
ரங்காமாட்டி

(Read Original Article in : - Rangamati)Boat across Kaptai Lake in Rangamati, Bangladesh
ரன்காமாட்டியில் உள்ள கப்டை ஏரியில் ஒரு காட்சி
Author: Tanim (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

'சிட்டகாங்கில்' (Chittagong) இருந்து 77 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 'பங்களாதேஷின்' (Bangladesh) கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள இடமே 'ரங்காமாட்டி' (Rangamati) எனும் இடம். இது 'சிட்டகாங்' மலைப் பகுதியின் இடையே உள்ள அற்புதமான சுற்றுலா தலம். சுற்றிலும் இயற்கை காட்சிகளும் ஏரிகளும் சூழ்ந்து அற்புதமாகக் காட்சி தருகின்றது.
இந்த 'ரங்காமாட்டி' எனும் இடம் 'காப்டை' (Kaptai) எனும் ஏரியின் (Lake)  மேற்குப் பக்கத்தில் அமைந்து உள்ளது. 1956 ஆம் ஆண்டு 'கர்னாபுலி ' (Karnaphuli) எனும் நதி மீது கட்டப்பட்ட 'காப்டை' அணைக்கு (Dam) பக்கத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதே 'காப்டை ஏரி'.
Kaptai Lake, Rangamati
காப்டை ஏரி
Author: Sayed Karim (public domain)

'ரங்காமாட்டி' என்ற இந்த இடம் 'மயன்மார்' (Myanmar) எனும் நகரின் அருகில் உள்ளதினால் இங்கு நிறைய பர்மிய மதத்தினர் ஆலயங்களும், மடாலயங்களும் (Burmese temples and monasteries) உள்ளன. மேலும் 'ரங்காமாட்டி'யை சுற்றி இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த இடங்களும் அற்புதமான 'ஷுபாலாங்' (Shubhalang) எனும் நீர்வீழ்ச்சியும் உள்ளது.

'ரங்காமாட்டிக்கு' எப்படி செல்ல வேண்டும்
(How to go to Rangamati)

'ரங்காமாட்டி'க்கு செல்ல 'டாக்கா' (Dhaka) மற்றும் 'சிட்டகாங்கில்' இருந்து நிறைய பஸ் வசதிகள் உள்ளன.

Shuvolong Waterfall, Rangamati, Bangladesh
ஷுவோலாங் நீர்வீழ்ச்சி
Author: SalmanHossain (Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0)
ரங்காமாட்டியில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
(Places of Interest in Rangamati)

(1) சக்மா மன்னன் அரண்மனை 
(Chakma King's Palace)
 முந்தைய மன்னனின் அரண்மனை  வளாகம்
(2) கப்டை ஏரி 
(Kaptai Lake)
 அற்புதமான பல இயற்கை காட்சிகளை சுற்றிலும் கொண்ட ஏரி. 
நகரின் பல இடங்களில் இருந்தும் இது தெரியும்.
(3) மலைவாழ் மக்கள் மியூசியம்
(Tribal Museum)
  1978 ஆம் ஆண்டு சிட்டகாங் மலைப் பிரதேசத்தில்
வாழும் மக்களின் கலாசாரத்தை எடுத்துக் காட்டும்
வகையில் அமைக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகம்

No comments:

Post a Comment