துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 9, 2011

பங்களாதேஷ் - பரிசால்

பரிசால்
(Read Original Article in:- Barisal )

'பரிசால்' (Barisal)  நகரத்தின் ஜனத் தொகை 210,000 . இந்த நகரம் வங்கக் கரையில் (Bay of Bengal)   'பங்களாதேஷின்' (Bangladesh) வடக்குப் பக்கத்தில் அமைந்து உள்ளது.  இங்குள்ள பல நதிகள் மற்றும் நிறைய உள்ள  தண்ணீர் ஊற்றுக்களின்  இதை பெங்காலின் 'வெனிஸ்' நகரம் (Venice of Bengal) என்றும் கூறுகிறார்கள்.  கிர்டன்கோலா ( Kirtankhola River) எனும் நதிக்கரையில் உள்ள இந்த நகரம் மிகப் பெரிய துறைமுகம் (Port City) உள்ள இடம் ஆகும். 
பரிசாலின் நகர கூடம் 
Author: Kowshik (Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 Generic)


பரிசாலுக்கு எப்படி செல்லலாம்
( How to go to Barisal )

இந்த நகருக்கு 'டாக்கா'வில் (Dhaka)  இருந்து படகு (Boat) மூலம் செல்வதை சரியானது.  அதில் சென்றால் அந்த நகரை அடைய சுமார் 12 மணி ஆகும்.  ஆனால் நீங்கள் அதில் செல்லும்போது சுற்றி உள்ள இயற்கை அழகுகளை ரசிக்கலாம். 


பரிசாலில் பார்க்கக் கூடிய இடங்கள்
(Places of Interest in Barisal)
(1) கௌகட்டா 
(Kuakata)
'கௌகட்டா'  அல்லது 'சாகர் கன்யா' ( Sagar Kannya) எனப்படும்
இந்த இடம் இயற்கை காட்சிகளைக் கொண்ட அழகான இடம்.
இங்கு இருந்தபடி அற்புதமான  சூரிய அஸ்தமனத்தைக் காணலாம்.

No comments:

Post a Comment