துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, August 2, 2011

இத்தாலி - பலவிதக் கட்டண ஹோட்டல்கள்

பலவிதக் கட்டண  ஹோட்டல்கள்
(Read Original Article in :-Chain Hotels in Italy)
 
'இத்தாலி'யில் 'ஹில்டன்' (Hilton) , 'பெஸ்ட் வெல்லிங்டன்' (Best Wellington) போன்ற பல ஹோட்டல்கள் (Chain Hotels) பெரும்பாலும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் (upper end of the accommodation) தங்கும் இடங்களாக உள்ளன.
Hotel Savoy, Florence
ப்லோரேன்ஸ்சில் ஹோட்டல் சவாய்
Author: Freepenguin (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

மத்திய கட்டணத்தில் (Budget Hotels) 'நோட்டுர்னோ இடாலியானோ' (Notturno Italiano) என்ற ஹோட்டல் குழுமம் ஹோட்டல்களை வைத்துள்ளது.  'ஜாலி' ஹோட்டல்' குழுமம் (Jolly Hotel Chain) பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்களின் கட்டண (business travelers) வசதிக்கு ஏற்ப சில ஹோட்டல்களை வைத்து உள்ளது. அது போல மிக அதிகமான கட்டணம் வசூலிக்கும் ஹோட்டலின் பெயர் 'ஸ்டார்வூட் வெஸ்டின்' (Starwood Westin) என்பது . 'ரிலைச்ஸ் எட் சடேக்ஸ்' (Relais et Châteaux) என்ற குழுமம் சில வில்லாக்களை (castle or villa) பயணிகளின் வசதிகளுக்காக வைத்து உள்ளது.

No comments:

Post a Comment