துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, July 19, 2011

அல்ஜீரியா - டிம்காட்

டிம்காட்
( Read Original Article in :- Timgad)
 
'அல்ஜீரியா'வில் (Algeria) உள்ள 'டிம்காட்' (Timgad) எனும் இடம் யுனேஸ்கோ உலக புராதான சின்ன அமைப்பினால் (UNESCO World Heritage Site ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடமாகும். அந்த இடத்தை ஆண்டுவந்த மன்னர் அதன் பெயரை 'கலோனியா மார்சியானா உல்பியா திரியனா தாமுகாடி' (Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi) எனப் பெயரிட்டு இருந்தார்.

அங்கு என்ன பார்க்கலாம்
(What to See in Timgad)
'ரோமாரியர்கள்' (Romans) நிர்மாணித்த 'டிம்காட்' என்ற இந்த இடம் ஒரு பட்டணத்தை எப்படி அமைப்பது என்பதைக் காட்டும் ஒன்று. 'பெர்பெர்களின்' (Berbers) படையெடுப்பை சமாளிக்க வட ஆப்ரிக்காவில் (North Africa) ரோமானியர்கள் கட்டி இருந்த ராணுவ குடியிருப்பை (Military Colony) ஒத்து இருந்தது அந்த குடியிருப்பின் அமைப்பு . 'டிம்காட்'டில் இன்றும் 'ரோமானியர்கள்' கட்டி இருந்த 'ட்ராஜன் வளைவு' (Trajan Arch) மற்றும் நியாயாலயம் (Forum) போன்றவை சிதைந்த நிலையில் (Ruins) உள்ளன. அன்று கட்டப்பட்டுள்ள 3500 பேர் அமர்ந்து காணக்கூடிய காட்சியரங்கம் இன்றும் உபயோகத்தில் உள்ளது. ரோமானியர்கள் கட்டி இருந்த குளியல் இடம் (Public Bath) , கடைவீதி (Market) , வாசகசாலை (Library) மற்றும் 'பசிலிக்கா' (Basilica) போன்றவையும் உள்ளன. 'ஜுபிடர்' (Jupiter) கடவுளுக்கு ரோமானியர்கள் கட்டி இருந்த 'கபிடோலின்' (Capitoline Temple) ஆலயமும் சிதைந்த நிலையில் உள்ளது. அது ரோமில் உள்ள புகழ் பெற்றவர்களைப் புதைக்கும் (Pantheon) இடத்தின் அளவில் அமைந்து உள்ளது.

இந்த பகுதி உள்ள இடம்
(Location)
'டிம்காட்' என்ற இந்த இடம் 'பாட்னா' (Batna) மாகாணத்தில் உள்ளது.

உலக புராதான சின்னம்
இருப்பிடம் : N35 27 0 E6 37 59.988
அங்கீகரிக்கப்பட்ட காலம் : 1982
என்ன பிரிவு : கலை
தகுதியின் விவரம் : II,III,IV

அங்கு எப்படி செல்வது
(How To Reach)

'டிம்காட்' செல்ல வேண்டும் எனில் 'பாட்னா' நகரில் இருந்து ஏதாவது ஒரு வண்டியில் செல்லலாம். அது 'பாட்னா'வில் இருந்து 35 கிலோமீட்டர் (KM) தொலைவில் உள்ளது.


Trajan's Arch, Timgad, Algeria
டிம்காட்டில் ட்ராஜன் வளைவு
Author: Yoce (Copyleft)

Roman road in Timgad, Algeria
டிம்காட்டில் ரோமானியர்கள் போட்டுள்ள சாலை
Author: PhR61 (Creative Commons Attribution 2.0)
Timgad, Algeria
டிம்காட்

No comments:

Post a Comment