துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Monday, July 18, 2011

அந்தோரா - மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி

மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி
(Read Original Article in :-


'அந்தோரா'வின் மலைசரிவில் உள்ள ஒரு இடமே 'மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி' (Madriu-Perafita-Claror Valley) என்பது . 2004 ஆம் ஆண்டில் இந்த இடத்தை புரதான சின்ன மையம் என யுனேஸ்கோ உலக புராதான சின்ன மைய அமைப்பு அறிவித்தது. அங்கிருந்த மலை அடிவார நிலங்களை 700 வருடங்களாக பண்டைய கால மத அமைப்புக்கள் எப்படி பாதுகாத்து வந்துள்ளது என்பதே அந்த இடத்தின் முக்கியத்துவத்திற்குக் காரணம் .
'மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி ' சுமார் 4247 சதுர ஹெக்டயர் (Hectare) நிலப்பரப்பில் அமைந்து உள்ளது. அதன் நிலப்பரப்பில் அங்காங்கே பல நீண்டுள்ள பாறைகளைக் (craggy cliffs) காணலாம். பல இடங்கள் காட்டுப் பகுதிகளாக (Forest) இருந்துள்ளன.
Madriu-Perafita-Claror Valley, Andorra
மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி
Author: Aliento Más Allá (Creative Commons Attribution 2.0)


மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லி
Author: Gallicant
Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners


மெட்ரியூ பிராபிட்டா க்லேரோர் வால்லியில் ஒரு வீடு
Author: Gerard MUSSOT
Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners

யுனேஸ்கோ உலக புராதான சின்ன மைய விவரம்

உள்ள இடம்:-N42 29 41 E1 35 44
அங்கீகரிக்கப்பட்ட காலம் 2004
என்ன பிரிவு : கலை
தகுதியின் விவரம்: V

அங்கு செல்ல வேண்டுமா
(Visiting this Site)

நீங்கள் 'அன்தோரா'விற்குச் செல்ல வேண்டும் எனில் அதன் தலை நகரான அன்தோரா லா வெல்லாவிற்கு சென்று ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வேண்டும். அங்கிருந்தே இந்தப் பகுதிகளின் அனைத்து இடங்களுக்கும் செல்ல முடியும்.

அங்குள்ள சில ஹோட்டல்கள்:-
AAE பெஸ்டா பராவா

AAE பிஸ்ட  பிரவ 
AAE நுரியா  ஹோட்டல் அந்தோரா  
ஹோட்டல்  அக்ட  ப்ளோரிட
ரெசிடேன்சியா அஸ்ரோரியா
'அன்தோரா லா வெல்லாவில்' உள்ள பிற ஹோட்டல்களைப் பார்க்க இங்கே கிளிக் ( hotels in Andorra la Vella) செய்யவும்.

No comments:

Post a Comment