துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, October 11, 2011

ப்ருனி - பில்லியன்த் பேரேல் மொனோமென்ட்

ப்ருனி - பில்லியன்த் பேரேல் மொனோமென்ட்
(Read Original Article in :-Billionth Barrel Monument )


'ப்ருனியின்' (Brunei) 'செரியா'வில் (Seria) உள்ளதே 'பில்லியன்த் பேரேல் மொனோமென்ட்' ( Billionth Barrel Monument ) எனும் நினைவுச் சின்னம். 1991 ஆம் ஆண்டு 'செரியா'வில் இருந்து ஒரு பில்லியன் பீப்பாய் கச்சா எண்ணையை (Crude oil) எண்ணை வளத்தில் இருந்து வெளியில் எடுத்த தினத்தைக் கொண்டாடும் (commemorate the one billionth ) வகையில் அமைக்கப்பட்டது இந்த நினைவுச் சின்னம். அந்த கச்சா எண்ணை பீப்பாய் ஒரு பில்லியனின் கடைசி எண் பீப்பாய் ஆகும். அந்த பீப்பாய்க்கு (Prior to it) முன் 999,999,999 பீப்பாய் எண்ணையை எடுத்து இருந்தார்கள். அந்த 1,000,000,000 வது பீப்பாய் அளவு எண்ணை 1929 ஆம் ஆண்டு தோண்டப்பட்ட 'செரியா-1' கிணற்றில் இருந்து வெளியில் எடுக்கப்பட்டது. அதன் அருகில்தான் நினைவுச் சின்னம் (Monoment) அமைக்கப்பட்டது. அந்த செரியா -1 கினரே 'ப்ருனி' நாட்டின் செல்வக் கொழிப்பிற்கும் வளத்திற்கும் மூல காரணம்.

பில்லியன்த் பேரேல் மொனோமென்ட்
Author: M Francis
Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners

No comments:

Post a Comment