துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Friday, October 14, 2011

ப்ருனி - பண்டார் செரி பகவான் : ஹஸனல் போல்கியாஹ் நேஷனல் ஸ்டேடியம்

ப்ருனி
பண்டார் செரி பகவான்
ஹஸனல் போல்கியாஹ் நேஷனல் ஸ்டேடியம்
(Read original article in :-  Hassanal Bolkiah National Stadium'ப்ருனியின்' (Brunei) 'பண்டார் செரி பகவானில்' உள்ளது 'ஹஸ்ஸனால் போல்கயாஹ் நேஷனல் ஸ்டேடியம்' (Hassanal Bolkiah National Stadium). ஒலிம்பிக் (Olympic) போட்டிகள் நடைபெறக் கூடிய வகையில் இது அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனுள் டென்னிஸ் (Tennis), ஸ்குவாஷ் (Squash) மற்றும் ஓட்டப்பந்தய (Track and Field) தளகளங்கள் உள்ளன. இது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கும் திறந்து விடப்பட்டு இருந்தாலும் இங்கு அதிக மக்கள் வருவது இல்லை.  
அங்கு செல்வது எப்படி?
(Getting There)

நாவல் பழ நிற (Purple) பஸ் No. 1  அல்லது 34 லில்  ஏறி அங்கு செல்லலாம். 

விலாசம்
(Contact )

Sultan Hassanal Bolkiah National Stadium
Jalan Berakas
Tel: 238 0700
Opening Hours:
8:00 am - 12:00 noon & 1:30 pm - 4:30 pm

No comments:

Post a Comment