துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, October 11, 2011

ப்ருனி - பிலைட் : லாபி

ப்ருனி 
பிலைட்  :  லாபி

(Read Original Article in :-  Labi )


'ப்ருனி'யின் (Brunei) மாகாணமான 'பிலைட்டில்' (Belait) உள்ள நகரமே 'லாபி' (Labi) என்பது.  இது ஆற்றின் கரைகளுக்குப் பின்னணியிலுள்ள மண்டலம்.   இங்கு நீங்கள் 'சுங்கை லியாங்  காட்டு பொழுது போக்கு பார்க்' (Sungai Liang Forest Recreational Park) மற்றும் 'லுவகான் லாலாக் காட்டுப் பகுதி'  (Luagan Lalak Forest Reserve) போன்ற இடங்களுக்கு  செல்லலாம்.
இங்குள்ள மற்ற பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் 'நீண்ட வீடுகள்' (Longhouses) , 'ருமாஹ் பஞ்சாங் மேன்டாரம் பெஸார்' (Rumah Paanjang Mendaram besar), 'ரூமா பஞ்சாங் டேரஜா' (Ruma Panjang Teraja) மலை உச்சி போன்றவை. பிரதான சாலையில்  இருந்து 20 நிமிடங்களில் நடந்தே சென்று 'வசாய் வாங் கதிர் நீர்வீச்சியை ' (Wasaui Wong Kadir Waterfall) அடையலாம். 
'ரூமா பஞ்சாங் டேரஜா' மலை உச்சியில் இருந்து மேலும் நடந்து அங்குள்ள மிக உயரமான மலையான 'சுங்கை டேரஜா' வை (Sungai Teraa) அடையலாம்.

இங்கு எப்படி செல்ல வேண்டும்
(Getting there)

இங்கு செல்ல வேண்டும் எனில் 'பண்டார் செரி பகவானில்' (Bandar Seri Begawan ) இருந்து  சுற்றுலா மையத்தின் ஏற்பாட்டில் வண்டியில்   செல்ல வேண்டும். இல்லை என்றால் தனியாக வாடகை வண்டியை அமர்த்திக் கொண்டு போகலாம்.

இது உள்ள இடத்தை பெரிய அளவில்
காண இப்படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும் 
 

No comments:

Post a Comment