துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, October 11, 2011

ப்ருனி - டெம்புராங் மாகாணம்

ப்ருனி
டெம்புராங்  மாகாணம்

(Read original Article in :- Temburong)


'ப்ருனி' (Brunei) நாட்டின் இன்னொரு மாகாணமே 'டெம்புராங்' (Temburong) என்பது . 1890 ஆம் ஆண்டு 'ராஜா சார்லஸ் ப்ரூக்' (Raj Chales Brook) என்பவர் 'லிம்பாங்' (Limbang) எனும் நகரை பிடித்துக் கொண்டபோது 'டெம்புராங்' 'ப்ருனியின்' மற்ற நகரங்களில் இருந்து தனிமைப்பட்டது. இங்கு இறங்கு நதிகள் உள்ளன. அவை 'சுங்கை டெம்புராங்' ( Sungai Temburong ) மற்றும் ' சுங்கை பாண்டாருவன் '( Sungai Pandaruan) என்பன. இந்த மாகாணம் முழுவதுமே காட்டுப் பகுதியாக இருக்கின்றன.
'டெம்புராங்' என்பதை முனிம் (Munim) என்ற பெயரில் ஐந்து பகுதிகளாக பிரித்து வைத்து உள்ளார்கள். அவை
  1. அமோ (Amo)
  2. பங்கார் (Bangar)
  3. படு அபோய் (Batu Aboi)
  4. போகொக் (Bokok)
  5. லபு (Labu)
இங்கு என்ன பார்க்கலாம்
(Places of Interest)

  1. பங்கார் (Bangar)
  2. படாங் துரி (Batang Duri)
  3. பெலலாங் மழைக் காட்டுப் பகுதி (Belalong Rainforest Reserve)
  4. பெரடயான் காட்டுப் பகுதி (Peradayan Forest Reserve)
  5. உலு டிம்போராங் நேஷனல் பார்க் (Ulu Temberong National park)
இது  உள்ள இடத்தை பெரிய அளவில்
காண படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்.


No comments:

Post a Comment