துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, October 11, 2011

ப்ருனி - மாகாணம் டுடாங்

ப்ருனி - மாகாணம்
டுடாங்
(Read Original Article in :-
Tutong
)  
 

'ப்ருனி'யின் (Brunei) இன்னொரு மாவட்டமே 'டுடாங்' (Tutong ) எனப்படுவது. இதை நிர்வாக மாவட்டமாக 'பேகன் டுடாங் ' (Pekan Tutong) அல்லது 'டுடாங்' சிறுநகரம் என்ற பெயரிலும் அழைக்கின்றார்கள். மேற்கில் 'கவ்லா பிலைட் மாவட்டம்' (Kuala Belait District) மற்றும் கிழக்கில் 'மவ்ரா' மாவட்டம் (Muara District) என்ற இரண்டுக்கும் இடைப் பகுதியில் உள்ளதே 'டுடாங்' மாகாணம். இந்த மாகாணத்தை 'முகீம்' (Mukim) என எட்டுப் பகுதிகளாகப் பிரித்து உள்ளார்கள். 'ப்ருனி'யின் பல நகரங்களையும் இங்குள்ள 'பான் போர்னியோ நெடும்சாலை' (Pan Borneo Highway) இணைக்கின்றது. அந்த நெடும்சாலை 'சராவக்' (Sarawak) மற்றும் 'சபாஹையும்' (Sabah) இணைக்கின்றது.
'தசெக் மேரிம்பும்' (Tasek Merimbun) என்பது இங்குள்ள மிகப் பெரிய ஏரியாகும். இது ஆசியாவின் பரம்பரை பார்க் (Asean Heritage Park) என்ற அங்கீகாரத்தைப் பெற்று உள்ளது.
இந்த மாவட்டத்தில் பார்பதற்கு எதுவும் இல்லை. ஆனால் அங்குள்ள கடற்கரைக்குச் சென்று மகிழலாம்.

இந்த பகுதி உள்ள இடத்தைப் பெரிய அளவில்
பார்க்க கீழுள்ள படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்
 

No comments:

Post a Comment