துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Friday, October 14, 2011

ப்ருனி - டுடோங் : டெலிசை

ப்ருனி
டுடோங்   : டெலிசை 

(Read Original Article in :- Telisai)

'ப்ருனி'யின் (Brunei) மாகாணமான 'டுடோங் ' (Tutong) உள்ள சிறு நகரமே 'டெலிசை' (Telisai) என்பது.  இது மாகாண நிர்வாக அலுவலகத்தில் இருந்து 17 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இதில் 'முகீம்' (Mukim)  12 பகுதிகள் உள்ளன.  அவை :-
 1. கம்பாங் டெலிசை (Kampong Telisai)
 2. பெருமகான் நெகரா டெலிசை (Perumahan Negara Telisai)
 3. கம்பாங் டேலேம்பா (Kampong Telamba )
 4. கம்பாங் லலித் (Kampong Lalit )
 5. கம்பாங் தனாஹ் ஜம்பு (Kampong Tanah Jambu )
 6. கம்பாங் சுங்கை பகு (Kampong Sungai Paku )
 7. கம்பாங் தனாவ் (Kampong Danau )
 8. கம்பாங் பெனபார் டெலிசை (Kampong Penapar (Telisai)
 9. கம்பாங் கேரமுட் (Kampong Keramut )
 10. கம்பாங் தும்புவான் உகாஸ் (Kampong Tumpuan Ugas )
 11. கம்பாங் புகிட் பெருவாங் (Kampong Bukit Beruang )
 12. பெருமகான் நெகரா புகிட் பெருவாங் (Perumahan Negara Bukit Beruvaang)
இது உள்ள இடத்தை பெரிய அளவில்
காண இப்படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்

No comments:

Post a Comment