துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, September 27, 2011

பொலிவியா - யுனெஸ்கோ புராதான சின்ன மையம் : பொடோசி

பொலிவியா
யுனெஸ்கோ புராதான சின்ன மையம்
பொடோசி
(Read Original Article in :- City of Potosí)

 


'பொடோசி' நகரம்' (City of Potosí) என்பது யுனெஸ்கோ புராதான சின்ன மையத்தினால் (UNESCO World Heritage Site) அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம். ஒரு காலத்தில் இது பெரிய தொழில்சாலைகள் (Industries) இருந்த இடமாக மட்டும் அல்ல உலகிலேயே மிகப் பெரிய வெள்ளி (Silver Mine) உலோக சுரங்கம் உள்ள இடமாகவும் இருந்தது. ஆகவே 1987 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் (December) மாதம் 7 முதல் 11 தேதிவரை 'பிரெஞ்ச்' (France) நாட்டின் 'பாரிஸ்' (Paris) நகரில் கூடிய உலக புராதான சின்ன அங்கத்தினர் (World Heritage Committee) கூட்டத்தில் இந்த இடத்தை உலக புராதான சின்ன மையமாக அங்கீகரித்தார்கள்.

பொட்டாசி
Author: Tyke (Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0)

மத்திய 'ஆண்டிஸ்' (Andes) நகரின் கட்டிடக் கலைகள் மற்றும் நினைவுச் சின்னத்துக்குரிய கலைகளுக்கும் 'பொட்டாசி' நகரம் ஒரு முன் மாதிரியாகவே இருந்தது. இந்தக் கலைகள் அமெரிக்கா மற்றும் 'போரோகியூ' கலைகளை (Boroque Arts) ஒன்றிணைத்து செய்யப்பட்டவை. 'பொட்டாசி' மிகப் பெரிய வெள்ளிச் சுரங்கள் இருந்த நகரம் ஆகும். இந்த சுரங்க பகுதியில் 22 நினைவுச் சின்னங்கள் (Monumental) உள்ளன.  வெள்ளி தாதுவை தூளாக்க பயன்படும் வகையில் இங்கு அணை கட்டி மேலிந்து பாயும் நீரில் மின்சார உற்பத்தி (hydraulic power) செய்யப்படுகின்றது. அந்த சுரங்கங்கள், அணைகள், செங்கல் சூளைகள் போன்றவை அப்படியே பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பொடோசி


இங்கு என்ன பார்க்கலாம்
(What to See in City of Potosí )

'பொடோசி' நகரம் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. வெள்ளி தாதுப் பொருள் சுரங்கத்தை சேர்ந்த சுரங்கங்கள், அணைகள், செங்கல் சூளைகள் போன்றவை அப்படியே பராமரிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. அவை பார்க்க வேண்டியவை. இங்கு 22 துறவிகளுக்கான தேவாலயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 'சான் பெர்னாடோ', 'சான் லொரென்சோ', 'சான் அகஸ்டின்', 'சான் மார்டின்', 'சாந்தா தெரிஸ்சா', 'கம்பானியா' (San Bernado, San Lorenzo, San Agustin, San Martin, Santa Teresa, the Compania) போன்றவை அடங்கும். அதைத் தவிர நாணயம் அச்சிடும் சாலை, உயர்குடி மக்களின் (Patrician) வாசஸ்தலங்கள் உள்ளன.

உலக புராதான சின்ன மைய விவரம்
(World Heritage Site Inscription Details )

உள்ள இடம் : S 19 35 01 W 065 45 11
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வருடம் : 1987
பிரிவு : கலை
தகுதி : II, IV, VI


இந்த இடம் உள்ள இடம் 

இந்த  இடத்தை பெரிய அளவில் பார்க்க
தரைபடத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்

இங்கு செல்ல வேண்டுமா
(Visiting City of Potosí )

நீங்கள் இங்கு செல்ல வேண்டும் எனில் 'லா பாஸ்' (Laa Paz) நகரில் தங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அங்கு உள்ள ஹோட்டல்களின் விவரத்தை இதன் மீதே (hotels in La Paz ) கிளிக் செய்து பார்க்கவும். 'பொடாசிக்கு' செல்ல நிறைய பஸ் வசதி (Bus) உள்ளது. நகர மத்தியில் இருந்து நடந்து சென்றால் (By Walk) இந்த இடத்தை 30 நிமிடங்களில் அடையலாம். டாக்சியில் (Taxi) சென்றால் கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும்.

பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
(Tourist Attractions )

(1) காசா நேஷியானால் டி மொனிடா
(Casa Nacional de Moneda)
நாணயம் அச்சடித்த தொழில்சாலை மற்றும் மியூசியம். வெளிநாட்டவருக்கு நுழைவுக் கட்டணம் (Entrance Fee) Bs. 20 .
(2) கம்பெனியா டி ஜெசுஸ்
(Compañia de Jesus )
(3) தாமிர சுரங்கங்கள்
( Copper mines )
'பொலிவியா' நாட்டில் ஹோட்டல்களை முன்பதிவு செய்து கொள்ள பொலிவியாவின் ஹோட்டல்கள் (hotels in Bolivia) என்பதின் மீது அல்லது உலக நாடுகளின் ஹோட்டல்கள் (hotels worldwide) என்பதின் மீது கிளிக் செய்யவும்.

No comments:

Post a Comment