துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Saturday, November 5, 2011

பூடான் - ஜகார் : குர்ஜே லக்ஹாங்

பூடான் : ஜகார்
குர்ஜே லக்ஹாங்
(Read Original Article in :- Kurje Lhkhang)

குர்ஜே லக்ஹாங்
Author: F. Eveleens (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

'பூடானில்' (Bhutan) 'குரு ரின்போச்சே' (Guru Rinpoche) என்பவர் AD 746 ஆம் ஆண்டு தியானம் செய்த புனித மடாலயமே 'குர்ஜே லக்ஹாங்' (Kurje Lhakhang) என்ற மடாலயம் . இந்த நாட்டின் மிகப் பழைய மடாலயம் இதுவே ஆகும்.
'குர்ஜே லக்ஹாங்' அல்லது 'குர்ஜே மடாலயம்' (Kurjey Monastery) எனப்படும் இது 'பும்தாங்' (Bumthang) மலைப் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது.
'பூடானில்' ஆட்சி செய்து வந்த 'சென்டப் காப்' (Sendah Gyab) என்ற மன்னன் தனது நாட்டில் இருந்த தீய ஆவி சக்திகள் (evil spirits) தமது மக்களை துன்புறுத்தி வருவதை தடுக்க 'குரு ரின்போச்சே'யை அழைத்தார். அது மட்டும் அல்லாமல் 'ஷேல்ஜிங் கார்போ' (Shelging Karpo) என்ற காவல் தேவதை அந்த மன்னனின் சக்தியை எடுத்துக் கொண்டு போய்விட அவன் நோயுற்றான்.
ஆகவே 'குரு ரின்போச்சே' அங்கு வந்து 'டிராக்மார் டோர்ஜி செஸ்பா' (Dragmar Dorji Tsegpa) எனப்பட்ட சிவப்புக் குகையில் கடுமையான தவம் செய்து அந்த தீய ஆவிகளை துரத்தி அடித்தாராம். அதுவே தற்போது 'குர்ஜே லக்ஹாங்' எனப்படும் மடாலயம் ஆகும்.

No comments:

Post a Comment