துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Saturday, November 5, 2011

பூடான் - ஜகார் : லோட்ரக் கர்ச்சூ லக்ஹாங்

பூடான் : ஜகார்
 லோட்ரக் கர்ச்சூ லக்ஹாங்
(Read Original Article in :-Lhodrak Khacchu)


'பூடானில்' (Bhutan) உள்ள 'ஜகாரில்' (Jakar) உள்ள மிகப் பழைய மடாலய பள்ளி 'லோட்ரக் கர்ச்சூ லக்ஹாங்' (Lhodrak Kharcchu Lhakhang) என்பதே ஆகும். இது திபெத்திய (Tibetan) புத்த மத மடாலயம் (Buddhist monasttry) ஆகும். இந்த மடாலயம் 1984 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இதைநிருவியவர் 'நம்ஹாய் என்க்போ ரின்போச்சே' (Namhai Nyingpo Rinpoche) என்பவர்.
இந்த மடாலயம் கட்டப்படுவதற்கான அடித்தளம் 1961 ஆம் ஆண்டிலேயே ஏற்பட்டது. 14 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த 'தலாய் லாமாவே' (Dalai lama) இந்த மடாலயத்தைக் கட்ட உள்ளூர் துறவிகளை (Monks) ஊக்குவித்தார்.
தற்போது 'லோட்ரக் கர்ச்சூ லக்ஹாங்'கில் நானூறு துறவிகள் உள்ளனர். இதன் நோக்கமே 'திபெத்திய' புத்த மத கோட்பாடை நிலையாக வைத்து இருப்பதே ஆகும்.

No comments:

Post a Comment