துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Saturday, November 5, 2011

பூடான் : ஜகார்

பூடான் : ஜகார்
(Read Original article in :- Jakar)

'பூடானின்' (Bhutan) ஒரு சிறிய நகரமே 'ஜகார்' (Jakar) . கடல் மட்டத்தில் இருந்து 2800 மீட்டர் உயரத்தில் மத்திய கிழக்கு பகுதி 'பூடானின்', 'பும்தாங்' (Bumthang) மாகாணத்தில் உள்ளது இந்த நகரம். 'திம்புவில்' (Thimphu) இருந்து இந்த நகருக்கு செல்ல சுமார் 11 மணி நேரம் பிடிக்கும். 5000 மக்களே உள்ள இந்த நகரம் வஜ்ராயன புத்தமத (Vajrayana Buddhism) சமூகத்தினரின் முக்கிய இடம்.


ஜகார் சோங்
Author: Jean-Marie Hullot (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

சீதோஷ்ண நிலை
மே முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை இந்த நகருக்கு செல்ல தகுந்த காலம் ஆகும். காரணம் மற்ற நாட்களில் இங்குள்ள குளிர் -6°C வரை சென்றுவிடும்.

இங்கு செல்வது எப்படி
'திம்புவில்' (Thimphu) இருந்து இந்த நகருக்கு செல்ல சுமார் 11 மணி நேரம் பிடிக்கும். ஜாகாரின் உள்ளே சுற்றிப் பார்க்க ஒரு டாக்ஸியைப் பிடித்துக் கொள்ளலாம்.
வாங்டிசோலிங் அரண்மனை
Author: Stephan Shephard (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
ஜகாரில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
(Places of interest)

(1) சாக்கர் லகாங்
( Chakhar Lhakhang )
சிந்து ராஜா என்ற இந்திய மன்னனின் சிறிய மடாலயம். அவர் இங்கு குரு 'ரின்போச்சே'யை அழைத்து இருந்தார்
(2) ஜகார்சோங்
(Jakar Dzong )
1667 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட மடாலயம்
(3) ஜம்பே லக்ஹாங்
(Jambey Lhakang )
ஒரே நாள் இரவில் கட்டப்பட்ட 108 மடாலயங்களில் இதுவும் ஒன்று
(4) குர்ஜே லக்ஹாங்
(Kurje Lhakhang)
பூடானின் மிக முக்கியமான மடாலயம்
(5) லோட்ரக் கர்ச்சூ லக்ஹாங்
(Lhodrak Kharchhu Lhakhang )
ஜகாரின் புதிய மடாலயம்
(6) டாம்சிங் கோம்பா
( Tamshing Gompa )
1501 ஆம் ஆண்டை சேர்ந்த மடாலயம்
(7) வாங்டிசோலிங் அரண்மனை
(Wangdicholing Palace )
1857 ஆம் ஆண்டு முதல் மட்டும் இரண்டாம் பூடான் மன்னர்கள் தங்கிய கோடைக்கால அரண்மனை.
(8) சண்டோபெல்ரி லக்ஹாங்
(Zangtopelri Lhakang )
2008 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட மடாலயம்

No comments:

Post a Comment