துவக்க உரை
'உலகச் சுற்றுலா குறிப்பு'க்களை 'திமோதி தே' என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியன்று இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ளார். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து உலக நகரங்கள், அங்கு சென்றால் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றின் தகவல்களை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிறிய நகரங்கள் முதல் மிகச் சிறிய குக்கிராமம் வரை அனைத்து இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களையும் அவர் முடிந்த அளவு உலகச் சுற்றுலா குறிப்பில் தந்து உள்ளார். 'திமோதி தே
' கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழ் மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் அவருடைய கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து 17.7.2011 முதல் அவற்றை வெளியிடத் துவங்கி உள்ளேன் ---சாந்திப்பிரியா

This is Tamil version of Timothy Tye's ''My World Travel Guides'' meant to guide people traveling around the world. Timothy Tye's original articles in English can be read by visiting his website http://www.my-world-travelguides.com/
Since the contents are only translated from Timothy Tye's original 'My world Travel Guides' into Tamil, Santhipriya is not responsible for authenticity of the contents.


Read hundreds of other articles written by me (Santhipriya) in the following websites
http://santhipriyaspages.blogspot.com/
http://shirdisaibabatamilstories.blogspot.com/
http://www.durkadevi.com/Shanthipriya Articles
http://mahavamsa.org/mahavamsa/mahavamsam/
http://murugan.org/tamil.htm
http://www.davidgodman.org/sitetranslations.shtml
http://villagegods.blogspot.com/
(In village Gods See Tamil version in comments under each article )


Tuesday, December 27, 2011

சுற்றுலா பயணக் குறிப்புக்கள் --- கோர்சிகா

சுற்றுலா பயணக் குறிப்புக்கள்
கோர்சிகா
( Read original Article in :- கல்வி எனும் இடத்தின் காட்சி
 Author: Phazore (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

மத்திய தரைக் கடல் பகுதியை (Mediterranean Sea) சார்ந்த  பகுதியில் உள்ள கோர்சிகா (Corsica ) பிரான்ஸ் (France) நாட்டின் 26 மாகணங்களில் ஒன்றாகும். இந்த இடம் பிரான்ஸ் நாட்டின் பகுதி  இல்லை என்றாலும், அந்த நாட்டின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்பாகும். 


போர்ட் அஜாசியோ
Author: Ripnel Patricia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

பிரான்ஸ் நாட்டின் நிலப்பரப்பில் இருந்து இந்த பகுதியை பிரிப்பது லிகூரியன் கடல் ஆகும் (Ligurian).  இது முதலில் கோர்சிகன் குடியரசு எனும் சுதந்திர நாடாகவே இருந்தது. ஆனால் 1769 ஆம் ஆண்டில் இது பிரான்ஸ் நாட்டு ஆட்சியின்  கீழ் வந்தது.  இத தீவின் பரப்பளவு  8,680 சத்திர கிலோ மீட்டர், மற்றும் 2011 ஆண்டின் கணக்கின்படி இதன் ஜனத்தொகை  302,000 . இந்த தீவின் தலை நகரம் அஜாசியோ . இது நெப்போலியன் போனபார்டே (Napoléon Bonaparte) பிறந்த இடம்.

கோர்சிகாவின் கடல் பகுதி 1,000 சதுர கிலோ மீட்டர். அதாவது 183 கிலோ மீட்டர் தூரமும் 83 கிலோ மீட்டர் அகலமும் ஆகும். இந்த தீவு மழைப் பகுதியில் அமைந்து உள்ளது. 2,000 மீட்டர் உயரமான மலையில் சுமார் 20 மலை உச்சிகள் உள்ளன. 

இந்த நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் எனில் அஜாசியோ, பஸ்டிகா இல்லை என்றால் கல்விக்கு சென்று அங்கிருந்து பிற இடங்களை அடையலாம்.


கான்ப்றேரி  செயிண்டே -க்ரோயக்ஸ்  , காலேன்சன
Author: Pierre Bona (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
கோர்சிகாவின்  நகரங்கள்
(Cities in Corsica )
  1. அஜாசியோ  - தலை நகர்
  2. பாஸ்டிய
  3. போனிபாசியோ
  4. கல்வி
  5. கார்கேசே
  6. கோர்டே
  7. போர்டோ -வெச்சியோ
  8. செயின்ட் -ப்லோரென்ட்
 
லெஸ்  பிளஸ்  பியுக்ஸ்  வில்லேஜஸ் 
டி பிரான்ஸ் உறுப்பினர்கள்  
(Les Plus Beaux Villages de France )
  1. பியானோ
  2. சன்ட் அந்தோனினோ 

No comments:

Post a Comment